Power Rankings

1
Buffalo (12.5)
0
2
2
3
Chicago (8.7)
9
5
3
7
Denver (5.6)
3
10
3
11
Houston (3.4)
3
12
3
13
6
14
1
15
Dallas (0.9)
4
16
Miami (-0)
4
17
Atlanta (-0.6)
1
18
Detroit (-0.7)
5
19
12
20
14
21
3
23
3
24
2
25
Arizona (-4.1)
1
26
Oakland (-6.5)
1
28
Seattle (-6.9)
11
29
4
30
2
31
2
32
4